logo

Adatvédelmi nyilatkozat

Az SDA Informatika ZRt. fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan gyűjthetjük, használhatjuk és tárolhatjuk az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak az olyan információkat tekintjük, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy. Személyes adat bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Amikor Ön kapcsolatba lép az SDA Informatika ZRt. UniPoll termékével (a továbbiakban Webszolgáltatás) vagy valamely kapcsolt vállalkozásával (együttesen a továbbiakban Üzemeltető), előfordulhat, hogy személyes adatokat kell megadnia.

Az UniPoll és az SDA Informatika ZRt. kapcsolt vállalkozásai az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően oszthatják meg egymással és használhatják ezeket az adatokat. Egyéb információkkal is kombinálhatják őket elsősorban a kért szolgáltatások nyújtása, teljesítése céljából, másodsorban vállalatunk általános tevékenységének fejlesztése érdekében.

Milyen adatokat gyűjthetünk?

Amikor Ön azonosítót hoz létre a Webszolgáltatásban vagy előfizetési csomagot vásárol, a Webszolgáltatás különféle adatokat gyűjthet be, köztük az Ön nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét, kapcsolat-felvételi preferenciáit és adott esetben bankkártya adatait.

A Webszolgáltatás használata során, amikor Ön tartalmat (kérdőív vagy riport, elemzés) oszt meg leendő kitöltőivel, vagy kitöltői csoportot hoz létre későbbi megosztás céljából, a Webszolgáltatás bekéri ezeknek a felhasználóknak bizonyos adatait (pl. név, e-mail cím, stb.). Ezeket az adatokat is Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

A Webszolgáltatás használata során megadott adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

Az adatkezelés során Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, különösen a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelés során kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Személyes adatainak törlésével azonban szolgáltatásunk igénybevételét is megszünteti.

'Cookie'-k, naplófájlok és egyéb technológiák

Az SDA Informatika ZRt. online szolgáltatásai, interaktív alkalmazásai, e-mail üzenetei és hirdetései „cookie”-kat és egyéb technológiákat, például pixel tageket és adatgyűjtő jeleket használhatnak. E technológiák segítségével jobban megérthetjük felhasználóink viselkedését, megtudhatjuk, hogy a Webszolgáltatás és kapcsolódó weboldalak látogatói azok mely részeit tekintették meg, továbbá javíthatjuk és mérhetjük hirdetéseink és webes kereséseink hatékonyságát. A cookie-k és egyéb technológiák segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük. Mindazonáltal, amennyiben nem személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az ilyen összekapcsolt adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában személyes adatként kezeljük.

Amennyiben tiltani szeretné a ’cookie’-k használatát böngészője útmutatója igazítja el ennek módjáról. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy a ’cookie’-k letiltása következtében a Webszolgáltatás és kapcsolódó weboldalainak bizonyos funkciói esetleg nem lesznek elérhetőek, illetőleg rendellenesen működhetnek.

Mint a legtöbb webhely, a Webszolgáltatás és a kapcsolódó weboldalak is automatikusan összegyűjtenek bizonyos adatokat, naplófájlokba mentik őket. Ezek közé tartozhatnak az IP (Internet Protocol)-cím, a böngésző típusa és nyelve, az internetszolgáltató (ISP), a hivatkozó és kilépési oldalak, az operációs rendszer, a dátum- és időbélyegző, valamint a kattintássorozat adatai.

Ezeket az adatokat a különböző tendenciák megértésére és elemzésére, a Webszolgáltatás és a kapcsolódó weboldalak adminisztrálására, a látogató felhasználók viselkedésének megismerésére, valamint arra használjuk, hogy demográfiai adatokat nyerjünk felhasználóbázisunk egészéről. Az SDA Informatika ZRt. a marketing- és hirdetési szolgáltatásaiban is felhasználhatja ezeket az adatokat.

Bizonyos e-mail üzeneteinkben a Webszolgáltatáshoz kapcsolódó webhelyek tartalmára hivatkozó „átkattintó” URL-címek (a továbbiakban Link) szerepelnek. Ha a felhasználó rákattint egy ilyen Linkre, akkor egy külön webszerveren keresztül jut el a webhelyünkön található céloldalra. Ezeket az átkattintási adatokat nyomon követjük, hogy felmérjük az egyes témakörök iránti érdeklődést, és mérni tudjuk ügyfél-kommunikációnk hatékonyságát. Amennyiben nem szeretné, hogy ily módon kövessük, ne kattintson az e-mail üzeneteinkben található szöveges vagy grafikus hivatkozásokra.

A pixel tagek lehetővé teszik, hogy olyan formátumú e-mail üzeneteket küldjünk Önnek, amelyek az Ön számára olvashatók, számunkra pedig kiderül, hogy meg lett-e nyitva az adott üzenet. Ezt az információt a felhasználóknak küldött üzenetek számának csökkentésére használjuk.

Információküldés, üzenetek

Az SDA Informatika ZRt. tiszteletben tartja a Webszolgáltatást felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

A Webszolgáltatásra regisztrálóknak csak a szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetésről, kapcsolódó és a felhasználó regisztrációját érintő hírekről, valamint a szolgáltatásban igénybevett funkciók által létrehozott leveleket (pl. riportok, elemzések, értesítők) fogunk küldeni.

Előfordulhat, hogy a fenti e-maileken túl speciális, a Webszolgáltatás működésével kapcsolatos közleményeket, híreket, ismertetőket is küldhetünk. Az ezekre vonatkozó tájékoztatási listánkról bármikor leiratkozhat az egyes küldemények végén található leiratkozás link segítségével.

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

Az SDA Informatika ZRt. megoszthatja a személyes adatokat olyan cégekkel, amelyek a következő szolgáltatásokat nyújtják számára: adatfeldolgozás, online fizetés lebonyolítása, vevői megrendelések teljesítése, termékek szállítása, ügyféladatok kezelése és bővítése, ügyfélszolgálat, az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránti érdeklődésének felmérése, valamint ügyfél- és piackutatás vagy elégedettségi felmérés. Ezek a cégek – az Ön adatainak védelme érdekében – kizárólag az SDA Informatika ZRt. adatvédelmi gyakorlatának keretében kezelhetik a megosztott személyes adatokat és azokat harmadik fél részére semmilyen esetben sem adhatják tovább.

Az Üzemeltető a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásainak betartásával végezzük.

Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy az SDA Informatik ZRt-nek bizonyos esetekben − jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérése – át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Akkor is átadhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha ezt feltételeink betartatása, illetve műveleteink vagy felhasználóink védelme érdekében indokoltnak ítéljük. Továbbá, átszervezés, fúzió vagy akvizíció esetén az általunk begyűjtött minden és bármilyen személyes adatot átadhatunk a megfelelő harmadik félnek.

A személyes adatok megőrzése

Önnek, mint természetes személynek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon túlmenően ne használjuk fel.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai

Az SDA Informatika ZRt. webhelyei, különös tekintettel a Webszolgáltatásra, termékei, alkalmazásai és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett termékeink és szolgáltatásaink harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják – például az UniPoll online fizetés-lebonyolító partnere a PayPal (www.paypal.com). Harmadik fél által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok, személyes és bankkártya adatok szerepelhetnek, a harmadik fél saját adatvédelmi gyakorlata érvényes. Azt javasoljuk, ismerkedjen meg e harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatával.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Az SDA Informatika ZRt. időnként frissítheti a Webszolgáltatással kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatát. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.

SDA Informatika ZRt. 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b.

Utolsó módosítás: 2017. április 24.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS