logo

Felhasználási feltételek

Az SDA Informatika ZRt. által üzemeltetett UniPoll termék és kapcsolódó weboldalainak (a továbbiakban Webszolgáltatás) használatával, az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevételével Ön azt jelzi, hogy az alábbi feltételeket elolvasta és elfogadta. Kérjük, ismerkedjen meg felhasználási feltételeinkkel, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

Önkéntes adatszolgáltatás

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető a hatályos magyar törvényi szabályozás előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető adatvédelmi gyakorlatát az unipoll.hu webhelyen elérhető adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

Szellemi tulajdon és szerzői jogok

A Webszolgáltatás tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett vagy a Webszolgáltatás használata során elérhető, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, e-könyvek, mintakérdőívek, riportok, elemzések) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Szavatosság kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A Webszolgáltatás használatából, az ahhoz kapcsolódó weboldalak letöltéséből, használatából vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.

Az Üzemeltető és annak tulajdonosa, kapcsolt vállalkozásai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az UniPoll Webszolgáltatáson elhelyezett, vagy annak segítségével harmadik személy weboldalán publikált információk vagy anyagok (pl. beágyazott kérdőívek, riportok, elemzések) hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Az UniPoll Webszolgáltatás keretein belül vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak" bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Webszolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.

Általános rendelkezések

Felek a Webszolgáltatás használatával létrejövő szerződéses kötelékkel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indoklás kötelezettsége nélkül megtagadja.

Az Üzemeltető bármely felhasználó fiókját felfüggesztheti, törölheti, amennyiben a felhasználó tevékenysége a Webszolgáltatáson belül (pl. közzétett kérdőívek tartalma) jogszabályba ütközik, illetőleg faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki. A felhasználói fiók törlése a felhasználó által létrehozott, illetve publikált kérdőívek, korábbi kutatások gyűjtött eredményeinek, riportok, jelentések megsemmisülését eredményezheti. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vonható felelősségre az ily módon keletkezett bárminemű károkért, veszteségért vagy elmaradt haszonért.

A felhasználási feltételek módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a Webszolgáltatás a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az UniPoll alkalmazásba történő belépéssel, vagy az alkalmazáshoz kapcsolódó weboldalak lehívásával, használatával - elfogadják a módosított felhasználási feltételeket.

SDA Informatika ZRt. 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b.

Utolsó módosítás 2017. április 24.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS